CONCELLO DE CERDIDO

Felgosas - A Barqueira
15569 Cerdido

  


 

 

 

 

 

 

 

 

    ___________

 

 

  

 
Una obrra, una mirada  

 

Escultura
Andrés Taracido