CONCELLO DE CERDIDO

Felgosas - A Barqueira
15569 Cerdido

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ___________

 

 

 

 
Punto de información catastral   

PUNTO DE INFORMACIÓN CATASTRAL
( P.I.C.)
CONCELLO DE CERDIDO

 

Todos os xoves de 10:30 a 14:00 horas terase acceso dende o Concello á seguinte información catastral:


1.- Consulta libre e certificación electrónica de datos catastrais non protexidos e de cartografía dixital


2.- Consulta e certificación electrónica para os titulares catastrais de datos protexidos relativos a bens inmobles da súa titularidade.


Os documentos do punto de información catastral gozarán de plena validez e eficaciaa.