CONCELLO DE CERDIDO

Felgosas - A Barqueira
15569 Cerdido

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ___________

 

 

 

 
Actualidade   
 

Novas

- Praga da polilla guatelmateca da pataca

- Rematada a obra do FEADER Mellora de camiños municipais de acceso a explotacións agrarias

- Horarios da piscina inverno 2016/2017

- Actividades forestais

- RED NATURA 2000

- Facturación electrónica

- "Unha Obra, una mirada"

- Programa de recollida de roupa usada

- Punto de recolida de pilas e cartuchos de impresoras