CONCELLO DE CERDIDO

Felgosas - A Barqueira
15569 Cerdido

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ___________

 

 

 

 
Actualidade   
 

Novas

- Información sobre as distancias das plantacións forestais

- 16 de marzo de 2018 charla "Falando de diabete "

- Feira da Barqueira 1 de abril de 2018 XXVI Feira do Cabalo

- Novo servizo de información munnicipal a través do teléfono móbil "Cerdido Informa"

- Horario da Piscina Mnicipal

- Praga da polilla guatelmateca da pataca

- Actividades forestais

- RED NATURA 2000

- Facturación electrónica

- "Unha Obra, una mirada"

- Programa de recollida de roupa usada

- Punto de recolida de pilas